DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Özet Bülten_2024-22_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

1-Yeni Vergi Paketi Kanun Teklifi Meclise Sunulmuştur.

2-Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi

Özet Bülten_2024-21_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

1-Kar Dağıtımında da Esas Alınacak, “Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ” Yayımlandı

2-Yeni Vergi Paketi Çalışması

Özet Bülten 2024-20_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

1- İhracat Bedellerinin TCMB’ye Satış Zorunluluğuna İlişkin Oran %40’dan %30’a Düşürülmüştür.

2- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 562) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Özet Bülten_2024-19_7511 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Türk Ticaret Kanununda Yapılan Düzenlemeler.

Özet Bülten_2024-18_ Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 561) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Özet Bülten_2024-17_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

1-Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranı Artırıldı.

2-Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 8) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

3-Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:4) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Özet Bülten_2024-16_17 Mayıs 2024 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2024 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı.

Özet Bülten_2024-15_Mayıs ayı içinde yerine getirilmesi icabeden bazı mali yükümlülüklere ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 1. 1-Emlak Vergisi Birinci Taksit Ödeme Süresi Başlamıştır.

2-Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar;

Özet Bülten_2024-14_193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Bazı Tevkifat Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.

Özet Bülten_2024-13_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 51) Resmi Gazetede’de Yayımlandı.
 • Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 560) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Özet Bülten_2024-12_30 Nisan 2024 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2023 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Özet Bülten_2024-11_31.03.2024 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi.

Özet Bülten_2024-10_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

1-Bağımsız Denetime Tabi Olma Kriterleri Değiştirildi.

2-Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2024/9 Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

3-Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/10) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Özet Bülten_2024-9_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

 • TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi.
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca İnternet Sayfasında Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı.

Özet Bülten_2024-8_1 Nisan 2024 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2023 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve “Elektronik Defter Beratları”nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

Özet Bülten_2024-7_Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılarak, Menkul Satış Sözleşmelerinde TL Cinsinden Ödeme Zorunluluğu Uygulamasına Bazı İstisnalar Getirilmiştir.

Özet Bülten_2024-6_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

 • Gelir İdaresi Başkanlığınca, “Menkul Sermaye İradı Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik*” Yayınlandı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca, “Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirilecek Eğitim ve Sağlık Harcamaları Broşürü ve İnfografik*” Yayınlandı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca, “Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi ve İnfografik*” Yayınlandı.
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca, “Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi ve İnfografik*” Yayınlandı.
 • Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Vergi Usul Kanunu Sirküleri Yayımlandı.

*İnfografik, farklı verilerin kullanıcıya grafik destekli sunularak daha kolay ve anlaşılır hale getirmesini amaçlayan dosya türüdür. Özetleyici bilgileri içerir.

Özet Bülten_2024-5_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

1-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2-164 No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile Vergi Kesintisi Yapmakla Sorumlu Tutulanlar Tarafından Verilmesi Gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Yeni Bir Belirleme Yapılıncaya Kadar Uzatılmıştır.

Özet Bülten_2024-4_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

 • 559 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği İle 31.12.2023 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Belirlenmiştir.
 • Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı:2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:

2024/3) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 • Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat Ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2024/4) Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 Özet Bülten_2024-3_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 

 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 49) Resmi Gazete’de Yayımlandı.
 • Yurt Dışı Gündelik Tutarlarına İlişkin Karar Yayımlandı.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik İdari Para Cezası Rehberi Yayımlandı.

Özet Bülten_2024-2_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

 • Nakit Sermaye Artırımı Üzerinden Hesaplanan Faiz İndiriminde Dikkate Alınacak Oran Belirlendi.
 • 252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2024 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir.
 • 12.2023 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi.
 • Gelir İdaresi Başkanlığınca, Form Ba – Form Bs Bildirimlerine Dâhil Edilmemesi Gereken Belgelere İlişkin Duyuru İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2024-1_Ek 2024 VUK Had ve Miktarları

Özet Bülten_2024-1_Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı

 • Teknopark ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar Yayımlandı.
 • 12.2023 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi.
 • GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi Uzatılmıştır.

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

                                                                      

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                  

 

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

 

 1. Konu Başlıkları:

 

 • Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

 • Teknopark ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar Yayımlandı.

 

 • 12.2023 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi.

 

 • GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi Uzatılmıştır.

 

 

 

 

 

 1. Konu Özetleri:

 

 • Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı.

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğlerde; bazı kanun ve tebliğlerde yer alan maktu had ve tutarların yeniden belirlenmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

-Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) ile;

 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında, aynı maddenin birinci fıkrasının engellilerin istisna kapsamında taşıt alımında istisnayı düzenleyen (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde belirlenen, istisna kapsamında alınabilecek taşıtların değerinin üst sınırına ilişkin tutarların (1/1/2018 tarihi itibarıyla 200.000 TL) her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu suretle hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan hüküm gereği, söz konusu tutarlar, 2023 yılına ilişkin tespit edilen yeniden değerleme oranı esas alınarak 1/1/2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.591.200 TL olarak uygulanacaktır.

Tebliğ ile Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin ilgili bölümlerinde buna dair değişiklikler yapılmaktadır.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/174502

-Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) ile;

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununun geçici 6 ncı maddesinde belirtilen asgari vergi tutarı; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (%58,46) artırılarak 1/1/2024 tarihi itibariyle 253 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/174507

 

– Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 48) ile;

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2024 yılı için 90.800 TL olarak belirlenmiştir. Hesaplanan iade tutarından 90.800 TL düşülerek iade yapılacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/174492

– Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) ile;

2024 yılında uygulanacak maktu istisna tutarları ile 16 ncı maddede yer alan matrah dilim tutarlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarları yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edilir. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiş ve 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 1/1/2024 tarihinden itibaren istisna tutarları;

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.609.552 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 3.221.082 TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 37.059 TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 37.059 TL, olarak dikkate alınacaktır.

1/1/2024 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız
İntikallerde

İlk                                 1.700.000         TL için

1

10

Sonra gelen                  4.000.000         TL için

3

15

Sonra gelen                  8.700.000         TL için

5

20

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde

İvazsız
İntikallerde

Sonra gelen                 17.000.000         TL için

7

25

Matrahın                     31.400.000         TL’yi aşan bölümü için

10

30

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/verasetteblig55.pdf

– Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57) ile;

Konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılacak binalar için 2024 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarlarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/belediyeteblig57.pdf

– Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68) ile;

Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2023 yılında uygulanan maktu vergi tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılması ve Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınırın yeniden değerleme oranında artırılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Buna göre, 67 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2024 tarihinden itibaren 17.006.516,30 Türk Lirası olmuştur.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/damgateblig68.pdf

 

 

 

– Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 84) ile;

Değerli konut vergisine ilişkin olarak 2024 yılında uygulanacak olan 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde yer alan tutar ile 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bilindiği üzere, Emlak Vergisi Kanunu’nun 44 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, 42 nci maddede yer alan tutar ile 44 üncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırlarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacağı, bu şekilde hesaplanan tutarların 1.000 Türk Lirasına kadar olan kesirlerinin dikkate alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

Buna göre, 2024 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, 2023 yılına ait değerlerin 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan %29,23 (yirmi dokuz virgül yirmi üç) oranında artırılması suretiyle belirlenmiştir. 

Değerli konut vergisine ilişkin olarak 2024 yılında uygulanacak olan 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan tutar, 2023 yılına ait tutarın 2023 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan %29,23 (yirmi dokuz virgül yirmi üç) oranında artırılması suretiyle 12.880.000 Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/emlakteblig84.pdf

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 94) ile;

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 94 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde; Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/harclarteblig94.pdf

 

– Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 95) ile;

Konsolosluk harçları ile muvazzaf ve fahri konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden döviz cinsinden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve kanuna bağlı tarifelere uygulanacak emsal sayıların tespitine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 29,62 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise Tebliğde yer alan tabloda gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/harclarteblig95.pdf

– Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) ile;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2023 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/gvteblig324.pdf

Gelir Vergisinde Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar Aşağıdaki Gibidir.

 1. a) Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatı 1.100.000 TL,
 2. b) 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı 33.000 TL,
 3. c) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 170 TL,

ç) 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 88 TL,

 1. d) 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan engellilik indirimi tutarları;

– Birinci derece engelliler için      6.900 TL,

– İkinci derece engelliler için        4.000 TL,

– Üçüncü derece engelliler için     1.700 TL,

 

 1. e) 40 ıncı maddenin birinci fıkrasının;

– (1) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,

– (7) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL,

 1. f) 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan yıllık kira bedeli toplamı;

– Büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000 TL,

– Diğer yerlerde 34.000 TL,

 1. g) 48 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hadler;

–  (1) numaralı bent için 690.000 TL ve 1.100.000 TL,

–  (2) numaralı bent için 340.000 TL,

–  (3) numaralı bent için 690.000 TL,

ğ) 68 inci maddenin birinci fıkrasının;

– (4) numaralı bendinde yer alan amortisman olarak indirim konusu yapılabilecek tutar; özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç 790.000 TL, vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde 1.500.000 TL,

– (5) numaralı bendinde yer alan kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli 26.000 TL, gider olarak indirim konusu yapılabilecek özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin toplam tutarı 690.000 TL,

 1. h) Mükerrer 80 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarı 87.000 TL,

ı) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı 200.000 TL,

 1. i) 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (d) alt bendinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı 13.000 TL,

olarak tespit edilmiştir.

 1. j) 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

-110.000 TL’ye kadar                                                                             

% 15

-230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası 

% 20

-580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL), fazlası         

% 27

-3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL), fazlası

% 35

 

-3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL), fazlası

%40                                          

 

              

 1. k) 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 inci maddesi hükmü (vergiye uyumlu mükellef) uyarınca, anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan tutar, 1/1/2024 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 6.900.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Diğer taraftan indirim oranı birden büyük çıkmış olup, 2023 yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve 193 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

– Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 556) ile;

2024 yılı için uygulanacak olan hadler ve tutarlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  

213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, mükerrer 257, 313, 323, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355, 370, Ek 1 ve Ek 11 inci maddelerinde yer alıp 2023 yılında uygulanan had ve tutarların, 2023 yılı için n % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

2024 yılında uygulanacak had ve miktarlar tablosu ekte sunulmuştur.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteblig556.pdf

– Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22) ile;

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde alınması gereken maktu ÖİV tutarı 2024 yılı için 400,00 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/node/174497

– Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 56) ile;

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Yetki” başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, “Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan taşıt değerleri ve vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.” hükmüne yer verilmiş olup, bu Tebliğ ile 1/1/2024 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarları belirlenmiştir.

Söz konusu Genel Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/mtvteblig56.pdf

 

 • Teknopark ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar Yayımlandı.

28/12/2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8004)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, 20/4/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Ar-Ge/Tasarım merkezlerinde uzaktan çalışma oranı; mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeli için 1/4/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) %100, bunlar dışındaki personel için ise 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) %75 olarak belirlenmişti.

8004 Sayılı Karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 31/12/2024 tarihine uzatılmıştır.

 

 

 

 

 • 12.2023 Tarihli Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununun 280. maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Aynı maddede borsada rayici olmadığı durumlarda değerlemede uygulanacak olan kurun Maliye Bakanlığı’nca tespit olunacağına hükmedilmiştir.

130 sıra no’lu VUK Genel Tebliği’nde belirtildiği üzere değerleme günü itibariyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca kur ilan edilmediği durumlarda, T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen kurların esas alınması gerektiği açıklanmıştır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde, efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kurunun (efektif kurun bulunmaması halinde döviz alış kurunun), döviz cinsinden yabancı paralar için ise döviz alış kurunun esas alınması gerekmektedir. (Banka hesabında yer alan yabancı paralar döviz alış kuru ile değerlenecektir. Efektif alış kuru sadece kasa hesabında yer alan nakit dövizler için söz konusudur).

Buna göre, 2023 yılı dönem sonu değerlemesi (01.01.2023-31.12.2023) için uygulanacak kurlar aşağıdaki gibidir;

Döviz Kodu

Birim

Döviz Cinsi

Döviz Alış

Döviz Satış

Efektif Alış

USD/TRY

1

ABD DOLARI

29,4382

29,4913

29,4176

 AUD/TRY

1

AVUSTRALYA DOLARI

2,0021

20,1519

19,9292

 DKK/TRY

1

DANİMARKA KRONU

4,3634

4,3849

4,3604

 EUR/TRY

1

EURO

3,2574

32,6326

32,5511

 GBP/TRY

1

İNGİLİZ STERLİNİ

37,4417

37,6369

37,4155

 CHF/TRY

1

İSVİÇRE FRANGI

34,9666

35,1911

34,9141

 SEK/TRY

1

İSVEÇ KRONU

2,9299

2,9603

2,9279

 CAD/TRY

1

KANADA DOLARI

22,1962

22,2963

22,1140

 KWD/TRY

1

KUVEYT DİNARI

95,2683

96,5148

93,8392

 NOK/TRY

1

NORVEÇ KRONU

2,8859

2,9053

2,8839

 SAR/TRY

1

SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

7,8501

7,8643

7,7913

 JPY/TRY

100

100 JAPON YENİ

20,7467

20,8841

20,6700

 

 • GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi Uzatılmıştır.

28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8002 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine ilişkin stopaj oranlarını belirleyen 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına (BKK) ek Kararın geçici 2, geçici 3, geçici 4 ve geçici 5 inci maddelerinde belirlenen indirimli stopaj oranlarının uygulanma süreleri 31/12/2023 tarihinden 30/04/2024 tarihine uzatılmıştır.

Kararın metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-16.pdf

Böylece bahse konu geçici maddelerde yer alan gelirlere uygulanan geçici indirim uygulamasının süresi dört ay daha uzatılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 2-30/04/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) vadesiz ve özel cari hesaplara ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (30/9/2020) ile 30/04/2024 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kar paylarına, bu kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

2) Mevduat faizlerinden;

 1. i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 1. iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda % 0,
 2. v) Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.
 3. vi) Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında %0.

3)    Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından;

 1. i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
 2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii)  1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

 1. iv) Kur korumalı katılma hesaplan ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.
 2. v) Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında %0.

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (23/12/2020) ile 30/04/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar aşağıdaki şekilde uygulanır.

 1. i) Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %5,
 2. ii) Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden %3,

iii) Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden %0,

 1. iv) 6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %5,
 2. v) 1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %3,
 3. vi) 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %0,

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile 30/04/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında “döviz” ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 4- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (22/12/2021) ile 30/04/2024 tarihi (bu tarih dâhil) arasında iktisap edilen, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonolarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %0 uygulanır.

 

 

GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih (28.6.2022) ile 30/04/2024 tarihi (bu tarih dahil) arasında iktisap edilen, 6362 sayılı Kanun kapsamında kurulan ipotek finansmanı kuruluşları (bu şirketlerin kurucusu olduğu varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonları dahil) tarafından ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler, ipoteğe dayalı menkul kıymetler, ipotek teminatlı menkul kıymetler ve varlık teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlara, 1 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile (ç) bendinde yer alan oranlar %5 olarak uygulanır.

                                               Saygılarımızla,

      Hasan Zeki SÜZEN (YMM) – Ekrem KAYI (YMM)