DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

2024 Özet Bültenler

Özet Bülten_2024-22_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 1-Yeni Vergi Paketi Kanun Teklifi Meclise Sunulmuştur. 2-Geçici Vergi Döneminde Enflasyon Düzeltmesi Özet Bülten_2024-21_Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır. 1-Kar Dağıtımında da Esas Alınacak, “Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ” Yayımlandı 2-Yeni Vergi Paketi […]

2023 Özet Bültenler

Özet Bülten 2023-64__01.01.2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret ile Asgari Ücret Tutarı Belirlenmiştir. -İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:8000) Resmi Gazetede’de Yayımlanmıştır. -7491 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. -2024 Yılı Hizmet Fatutalarımız Hakkında Açıklama […]

2022 Özet Bültenler

2022-75__2023 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir. -GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen İndirimli Stopaj Oranlarınon Uygulunma Süresi Uzatılmıştır.  -Adat İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı 2022-74__Motorlu Araç Ticareti ile iştigal Eden Mükelleflere Teminat Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır. 2022-73__Katma Değer Vergisi […]

2022 Özel Bültenler

Özel Bülten 2022-5__Vergi Uygularında Kur Farkları Özel Bülten 2022-4__Pay (Hisse) Senetleri Özel Bülten 2022-3__Girişim (Risk) Sermayesi Yatırım Ortaklıkları ve Fonları Özel Bülten 2022-2__Binek Otomobile İlişkin Vergisel İşlemler Özel Bülten 2022-1__Arge ve Tasarım Merkezi Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi, Matrahtan İndirilmesi ve Endeksleme

2021 Özet Bültenler

2021-71__7349 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı – Elektrik Enerji Satışı üzerinden Alınan TRT Payı Kaldırılmıştır -Kur Korumalı Mevduata İlişkin Stopaj Oranlarında Düzenleme Yapıldı -Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Bildiriminde Son Haftaya Girilmiştir -VERBİS Kaydı için Son Haftaya Girilmiştir 2021-70__Kar Dağıtım Stopaj Oranını Düşüren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de […]

2021 Özel Bültenler

Özel Bülten 2021-5__Finansman Gider Kısıtlaması Özel Bülten 2021-4__Yatırım Araçlarında Vergilendirme Özel Bülten 2021-3__SGK İstihdam Teşvikleri Özel Bülten 2021-2__7263 Sayılı Kanunla 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda Yapılan Değişiklikler Özel Bülten 2021-1__6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376’ıncu Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde […]