DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Hukuk Bülteni 2024/6

Değerli Müşterimiz,   Özü: İş Sözleşmelerine Konulan Cezai Şart Hükümlerinin Geçerliliği Hakkındadır.   İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen iş sözleşmelerine, sözleşme özgürlüğü gereği, zaman zaman cezai şart hükümlerinin de eklendiği görülmektedir. Ancak, bu cezai şartların geçerli olabilmesi bakımından belirli koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmaması ise konunun sık sık yargıya taşınmasına sebep olmaktadır. […]

Hukuk Bülteni 2024/5

Değerli Müşterimiz, Özü: Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının Devredilmesi Hakkındadır.  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince, limited şirketlerde payını devreden ve devralan ortaklar, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan devir öncesine ait kamu alacağından sermaye payları oranında sorumlu tutulmaktadırlar. Buna göre, limited şirketlerde esas sermaye payının […]