DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Yurtdışından Elde Edilen İştirak Kazançlarının

YURTDIŞINDAN ELDE EDİLEN İŞTİRAK KAZANÇLARININ KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ Bilindiği üzere; Ülkemizdeki uygulamalar yönünden, vergiye tâbi kurumların ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezi Kanuni Merkezi , İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkez ise İş Merkezini ifade etmektedir. Bunlardan, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan kurumlar tam mükellef kurum olarak yurtiçinden ve yurtdışından elde ettikleri tüm kazançları Kurumlar […]

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

1. Giriş: 5838 Sayılı kanunun 9’uncu maddesi ile 2009 yılında mevzuatımıza giren İndirimli Kurumlar Vergisi uygulaması, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesinde düzenlenmiş olup; mevzuatta belirtilen indirimli vergi oranından yararlanamayacak olanlar hariç olmak üzere ilgili bakanlık tarafından teşvik belgesine bağlanan yatırımlardan elde edilen kazançlardan yatırıma kısmen veya tamamen başlanılan hesap döneminden itibaren yatırıma katkı […]

VUK ve TMS29 Uyarınca Enflasyon Düzeltmesine Tabi

VUK VE TMS29 UYARINCA ENFLASYON DÜZELTMESINE TABİ TUTULAN FİNANSAL TABLOLARDA YAKLAŞIM FARKLILIKLARI Son üç yıldır enflasyon muhasebesi terimi en çok gündemde kalan konulardan biri olarak iş hayatındaki yerini aldı… Şartların oluşması, oluşmaması, oluşmasa dahi yapılması gibi iş alemini ve mali otorite tarafını oldukça fazla düşündürdü. En nihayetinde şartların oluştuğu tüm otoriteler tarafından kabul görerek, VUK […]

Enflasyon Muhasebesinin 2024 ve İzleyen Dönemlerde

Normal hesap dönemine tabi gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden bilanço usulünde defter tutanlar yönünden 31.12.2023 tarihli bilançolarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması gerektiği, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı 555 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel tebliği ile kesinleşmiş oldu. Aynı yükümlülük özel hesap dönemine tabi mükellefler yönünden ise, 01.01.2024 tarihinden itibaren kapanan hesap dönemleri itibarıyla başlıyor. 31.12.2023 […]