DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Çerez Aydınlatma Metni

Bu Çerez Aydınlatması, DENGE İZMİR BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş. (Denge) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmıştır.
Web sitemizi ziyaret etmenizle birlikte cihazınıza detaylarını aşağıdaki tabloda bulacağınız üzere bazı çerezler yerleştirilir. Çerez Aydınlatması yapılmasında amaçlanan, internet sitemizde kullanılan çerezler hakkında ilgili kişilerin (web sitesi ziyaretçileri) ilgili mevzuata uygun biçimde bilgilendirilmesidir.

Çerez nedir?

Çerezler, internet tarayıcısının cihazınıza yerleştirdiği veri dosyasıdır. Çerezler, münferit olarak sizi tanımlamak için kullanılmamakta, yalnızca web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmek bakımından anonim ve kümülatif olarak veri sağlamaktadır.

Web Sitemizde Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?

Çerezler, web sitemizi güvenli ve verimli kullanmayı sağlamak, kullanım tercihlerinizi hatırlamak, kullanım hareketlerinizi takip etmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır. Ziyaretiniz esnasında, internet tarayıcınızın veya mobil uygulamanızın dil tercihi, bulunduğunuz saat dilimi, ziyaret ettiğiniz sayfalarda kalış süresi ve arama motoru optimizasyonu gibi bilgiler kaydedilmekte, fakat bu bilgiler hiçbir koşulda kimliğinizi belirlemek için kullanılmamaktadır. Bu bakımdan, bizimle doğrudan bilgilerinizi paylaşmak suretiyle iletişim kurmadığınız sürece kişisel verilerinizin işlenmeyeceğini garanti etmekteyiz. Ayrıca internet sitemizi ziyaret etmenizle toplanan bu verilerin kişiyi doğrudan belirlenebilir kılan herhangi bir kişisel bilgi içermediğini yalnızca istatistiki veri olarak kaldığını tekrardan belirtiriz.

Sitemizde kullandığımız çerezler, gerekli çerezler ve opsiyonel çerezler olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır.

Zorunlu çerezler, sitenin temel işlevselliğini sağladığından kullanıcının onayına tabi değildir. Yasal düzenlemelere uygun olarak ilgili kişiler, bu çerezlerin kullanılmasını, internet sitemizi ziyaret ettiklerinde kabul etmiş sayılırlar. Web sitemizin faaliyeti bakımından gerekli zorunlu çerezleri engellemeniz halinde, bazı sayfaları görüntülemekte sorun yaşayabilirsiniz.

Tercihe dayalı çerezler ise, fonksiyonel/performans/analiz/reklam gibi opsiyonel çerezlerdir. Opsiyonel çerezleri, size sunulan çerez ayarlarından her zaman yönetebileceğiniz gibi bunun yanı sıra, tarayıcınızın ayarlarını kullanarak da mevcut çerezleri silme veya yeni çerezlerin yerleştirilmesini engelleme gibi seçenekleriniz bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda sitemizde kullanılan çerezler ve bunların teknik detayları gösterilmektedir.

Çerezlerin Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplerle İşlenir? 

Zorunlu çerezler, web sitemizi ziyaret etmenizle kabul etmiş olduğunuz hizmetin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılmakta ve bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.

Opsiyonel çerezler, iş ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınıza göre istatistiki bilgilerin elde edilmesi için kullanılabilmektedir. Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin gerekli olması” kapsamında ve bilgi toplum hizmetini talep ettiğiniz durumda ve açık rızanız kapsamında işlenmektedir.

İlgili Kişilerin Talep ve Başvuruları

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi uyarınca taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre [email protected] e-posta adresine iletebilirler.

Çerez Aydınlatma Metni’mizde değişiklik yapma hakkımız saklı tutulmaktadır.

Denge İzmir Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.