DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Özet Bülten 2023-64__01.01.2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak SGK Primine Esas Tavan ve Taban Ücret ile Asgari Ücret Tutarı Belirlenmiştir.

-İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı:8000) Resmi Gazetede’de Yayımlanmıştır.

-7491 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

-2024 Yılı Hizmet Fatutalarımız Hakkında Açıklama


Özet Bülten 2023-63__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi

-Beş Milyon Türk Lirası Üzerinde Verilecek Krediler İçin Hesap Durumu Belgesi Alma Zorunluluğu Getirildi.


Özet Bülten 2023-62__Ar-Ge İndirimi ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kazanç İstisnasından Faydalananların Fon Ayırma ve YatırımYapma Yükümlülüklerinde Değişiklik Yapılmıştır.


Özet Bülten 2023-61__2024 Yılı Defter Tasdikleri


Özet Bülten 2023-60__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi

-2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %58,46 Olarak Belirlenmiştir.


Özet Bülten 2023-59__7887 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yeni Kurulacak Anonim Şirketler İçin Asgari Sermaye Tutarı 250.000 TL’ye Limited Şirketler için 50.000,-TL ye yükseltilmiştir.

-İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Gümrükte Ödenen KDV’nin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2023-58__Gecikme Zammı, Gecikme Faizi, Pişmanlık Zammı ve Tecil Faizi Oranı Yeniden Belirlendi

-Bazı Elektrikli Otomobillerde ÖTV Matrahı Değiştirildi.


Özet Bülten 2023-57__Özet Döviz Pozisyon Raporlamasının Kaldırılması ve Sistematik Risk Veri Takip Sistemi Kapsam Değişikliği Hakkında Yönetmelik Yayımlandı.


Özet Bülten 2023-56__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi


Özet Bülten 2023-55__TTK 376’ıncı Maddesi Kapsamında Sermaye Kaybı veya Borca Batık Olma Durumuna İlişkin Hesaplamalarda Dikkate Alınmayacak Gİder ve Kur Farklarına İlişkin Düzenlemenin Uygulama Süresi 1 Ocak 2025 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.


Özet Bülten 2023-54__2023 3. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi


Özet Bülten 2023-53__Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı


Özet Bülten 2023-52__Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:527)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:549) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:550) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:551) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:552) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

 

-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:531)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:553) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Dijital Vergi Dairesi Hizmete Açılmıştır.

-Enflasyon Düzeltmesi İşlemleri


Özet Bülten 2023-51__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi


Özet Bülten 2023-50__Taşınmazların Kısmi Bölünme İmkanı 01.01.2024 Tarihinde Sona Ermektedir.


Özet Bülten 2023-49__SGDP İşveren Hissesi Beş Puanlık Prim İndirimi 22.09.2023 Tarihli SGK Genel Yazısı


Özet Bülten 2023-48__47 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.


Özet Bülten 2023-47__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi


Özet Bülten 2023-46__Karekod Standardı Uygulandı.

-Bankalarca KKM Hesaplarına Sağlanan Ek Menfaatlerin (Primler) KKM İstisnası Karşısındaki Durumu


Özet Bülten 2023-45__4 Seri No. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanunla İlgili Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı.


Özet Bülten 2023-44__1/8/2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir.

-Seri: B Sıra No:19 Genel Tebliği 05/08/2023 Tarihli ve 32270 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2023-43__7456 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesiyle İhdas Edilen Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ Yayımlanmıştır.

-30/06/2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürüllmesi Halinde Sağlanan Kazançlar Kurumlar Vergisi Vergiisi İstisnasından Yararlanılabilecektir.

-Borç Yapılandırılması İle Metrah Artırımı Peşin ve İlk İki Taksit Ödemelerinde Son Gün (Bugün) 31 Temmuz 2023’dür.


Özet Bülten 2023-42__2023 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı


Özet Bülten 2023-41__TBMM Kabul Edilip Resmi Gazetede Yayımlanan 7456 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler

-Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi.

-Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Tutarları Artırılmıştır.

-Yeniden Belirlenen Harç Tutarlarına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.

-2023 2. Geçici Vergilendirme Dönemi Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Dönem Sonu Döviz Kurları Listesi


Özet Bülten 2023-40__Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları itibariyle aşağıda açıklanmıştır.

1- Yeni Kanun Teklifi İle Vergi Kanunlarında Öngörülen Düzenlemeler.
2- Kendi Hisse Senedini Alan Şirketlerde Stopaj Değişikliği.
3- Harç Tutarlarında Değişiklik Yapılmıştır.
4- Tüketici Kredilerinde BSMV Oranı Yükseltilmiştir.
5- KDV Oranlarında Değişiklik Yapılmıştır.
6- Şans Oyunları Vergilerinde Artış Yapılmıştır.


Özet Bülten 2023-39__TCMB’na Döviz Pozisyon Bildiriminde Erteleme

-2023 Mali Tatili

-GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen İndirimli Stopaj Oranlarının Uygulanma Süresi Uzatılmıştır.

-Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden Yapılacak Stopaj Oranı %25’e Çıkarılmıştır.


Özet Bülten 2023-38__TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi

-Ofisimiz 27 Haziran 2023 Arefe Gününde Kapalı Olacaktır.


Özet Bülten 2023-37__Yevmiye Defteri Kapanış Onayı

-Çok Uluslu İşletmeler İçin Ülke Bazlı Raporlamaya İlişkin Bildirim Formunun Doldurulması Hakkında Hatırlatma

-01.07.2023-31.12.2023 Dönemi Asgari Ücret Ve İşverene Maliyeti Açıklandı.


Özet Bülten 2023-36_Ek Verginin 12 Aya Kadar Taksitlendirilmesi Olanağı Getirilmiştir.


Özet Bülten 2023-35__KOBİ Tanımında Bilanço Büyüklüğü veya Hasılat Sınırı 500.000.000 TL’ye Çıkartıldı

-Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süresi Uzatıldı.


Özet Bülten 2023-34__7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ile İlk Taksit Ödeme Süreleri Uzatıldı


Özet Bülten 2023-33__Akaryakıt ve LPG Sektöründe Teminat Verme Süresi Uzatıldı


Özet Bülten 2023-32__17 Mayıs 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2023 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı


Özet Bülten 2023-31__Kesinleşmiş Borçların Yapılandırıması Broşürü Yayınlandı

-İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü Yayınlandı

-İnceleme ve Tarhiyat Aşamasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü Yayınlandı.


Özet Bülten 2023-30__Emlak Vergisi Birinci Taksit Ödeme Süresi Başlamıştır.

-Mayıs Ayında Yerine Getirilmesi Gereken Bazı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar.


Özet Bülten 2023-29__Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayımlandı

-7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayımlandı.


Özet Bülten 2023-28__31.03.2023 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesi Halinde Sağlanan Kazançlar Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanabilecektir.


Özet Bülten 2023-27__Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:3) Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2023-26__TCMB’nca Özet Döviz Pozisyonu Raporlamasında Değişiklik Yapıldı


Özet Bülten 2023-25__22 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 07/04/2023 Tarihli ve 32156 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

-2023 Yılı Birinci Geçici Vergi Dönemi İçin Geçerli Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı.


Özet Bülten 2023-24__Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:46) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı ve GİB Tarafından Kurumlar Vergisi Rehberi Yayımlandı.


Özet Bülten 2023-23__31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma ve “Elektronik Defter Beratları’nın Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

47 Seri No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Döviz Yükümlülüğü Olan Tüzel Kişilerin Döviz veya TL Cinsinden Mevduat ve Katılma Hesaplarına Destek Sağlanmasına İlişkin Tebliğ Yayımlandı.


Özet Bülten 2023-22__7440 Sayılı 10 uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine Dair Tebliğ (Seri No:1) Resmi Gazete’de Yayımlandı

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No:2) Resmi Gazete’de Yayımlandı

-TCMB’na Döviz Pozisyon Bildirimi

-EYT Kapsamında Emekli Olan Çalışanlara Ödenecek Kıdem Tazminatına İlişkin Kredi Garanti Fonu Desteği Açıklandı.

-Kurumlar Vergisi Beyanname Döneminin Yaklaşmasıyla Finansman Gider Kısıtlaması ve Ek Deprem Vergileri Konusunda Gelen İhtirazi Kayıt Talepleri


Özet Bülten 2023-21__İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

-Gelir İdaresi Başkanlığınca, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Geneş Tebliği (Seri No:1) Taslağı Hazırlanmış ve İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır.


Özet Bülten 2023-20__7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla Yapılan Vergi Affı Düzenlemeleri


Özet Bülten 2023-19__7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunla Yapılan Düzenlemeler


Özet Bülten 2023-18__7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi.


Özet Bülten 2023-17__Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi Olarak Bilinen 7438 Sayılı Kanun İle İlgili İşlemler

-Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Başladı


Özet Bülten 2023-16__Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:21) 01/03/2023 Tarhli ve 32119 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

-Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler Yayımlandı

-4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yenideb Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6885) Resmi Gazete’de Yayımlandı

-Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Düzenlemesi Olarak Bilinen 7438 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı.


Özet Bülten 2023-15__Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Sivas İli Gürün İlçesi İçin de Mücbir Sebep İlan Edildi

-Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No:17 Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

-Prefabrik Yapı ve Konteynerlerin Teslimlerinde 31.12.2023 Tarihine Kadar Koşulsuz Olarak %1 KDV Oranı Uygulanacaktır.

-6/2/2023 Tarihinde Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı

-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:45) Resmi Gazete’de Yayımlandı.


Özet Bülten 2023-14__Gelir İdaresi Başkanlığınca, “Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımalr Rehberi” Yayımlandı

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Elazığ İli İçinde Mücbir Sebep İlan Edildi.

-Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:A Sıra No:15) Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

-Gelir İdaresi Başkanlığınca, “Kazançları Basit Usulde Tespit Edilen Mükelleflerde Gelir Vergisi İstisnası Rehberi” Yayımlandı.


Özet Bülten 2023_13__Deprem Nedeniyle Ohal İlan Edilen Yerlerdeki Afetzedelere ve Buralarda Kullanılmak Üzere Bazı Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Konteyner ve Prefabrik Yapı Teslimlerinde KDV Oranı 31.12.2023′ e kadar %1’e indirilmiştir.

-Tam Mükellef Sermaye Şirketlerinin İktisap Ettikleri Kendi Hisse Senetleri veya Ortaklık Paylarına İlişkin Olarak Dağıtılmış Kar Payı Sayılan Tutarlar Üzerinden Yapılacak Tevkifat Oranı %0’a Düşürülmüştür.


Özet Bülten 2023-12__Gelir İdaresi Başkanlığınca “Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge Düzeni Hakkında” Duyuru İnternet Sitesinde Yayımlanmıştır.

-Gelir İdaresi Başkanlığının “Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetleri” Konulu Yazısı.

-Deprem nedeniyle İlan Edilen Olağanüstü Hal Kapsamında Yargıda Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlanmıştır.

Özet Bülten 2023-12_Ek Gelir İdaresi Bedelsiz Konaklama


Özet Bülten 2023-11__Gelir İdaresi Başkanlığınca “Deprem Nedeniyle Yapılan Bağış ve Yardımların Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu” Konulu Duyuru İnternet Sayfasında Yayımlanmıştır.

-Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükellefler Mücbir Sebep Süresi Boyunca Kısmi KDV Tevkifatı Kapsamındaki Alımlarında KDV Tavkifatı Yapmayacaklardır.

-SGK’nın Prim Borçlarının Ödeme Süreleri İle Kuruma Verilmekle Yükümlü Olunan Bilgi, Belge ve Beyannamelerin Verilme Sürelerinin Ertelenmesine Dair Duyurusu


Özet Bülten 2023-10__548 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Konaklama Vergisi Rehberi Yayımlandı.

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler için Mücbir Sebep Hali İlan Edildi


Özet Bülten 2023-9__Ülkemizde Meydana Gelen Üzücü Depremler Nedeniyle Yapılacak Bağışlar


Özet Bülten 2023-8__31/12/2022 Tarihli Bilançolarda Yer Alan Dövizlerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesaplarına Dönüştürülmesi Halinde Kurumlar Vergisi İstisnasından Yararlanabilecektir.

-Yeni Af Kanun Teklifi TBMM’ye Sunulmuştur.


Özet Bülten 2023-7__7420 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2’nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-Şirketimizce Yapılan Özellikli İşlemlere İlişkin Bilgilendirme


Özet Bülten 2023-6__1 Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:537)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:547) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:545) Resmi Gazete’de Yayımlandı.

3- 546 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

2023-6_EK_546_vuk_gente.


Özet Bülten 2023-5__Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İndirimine 2022 Yılı İçin Esas Alınacak Oran %13,47 Olarak Güncellendi

-01.01.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Değiştirildi.

-Artırımlı Ar-Ge & Tasarım İndirimi Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır.

-Yurtdışı Harcırah Gündelikleri


Özet Bülten 2023-4__Nakit Sermaye Artırımları Üzerinden Hesaplanan Faiz İnidirimine 2022 Yılı İçin %13,54 Oranı Esas Alınacaktır.

-Ek Mali Tablo Ekleme Yükümlülüğü ve 7/A Muhasebe Zorunluluk Hadleri


Özet Bülten 2023-3__01.01.2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır

-Adat İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı.


Özet Bülten 2023-2__31.12.2022 Tarihinde Yapılacak Değerleme İşlemlerinde Kullanılacak Döviz Kurları Listesi

-322 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

-TCMB Reeskont ve Avans Faiz Oranlarını Değiştirdi


Özet Bülten 2023-1__Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Resmi Gazete’de Yayımlandı

-2023 Yılı Hizmet Faturalarımız Hakkında Açıklama

Özet Bülten 2023-1_Ek Vergi Usul Kanununda Yer Alan ve 01/01/2023 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Olan Had ve Miktarlar