DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Hukuk Bülteni Duyuru

DUYURU (Hukuki İşlemler)   Değerli Müşterimiz;    11 Haziran 2022’de yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu’na eklenen geçici 1. madde ile konut kiralarına %25 artış sınırlaması getirilmiş, bu sınırlama, 2023 yılında aynı kanuna getirilen geçici 2. madde düzenlemesiyle 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla konut kira artışlarına getirilen %25 artış […]

Hukuk Bülteni 2024/6

Değerli Müşterimiz,   Özü: İş Sözleşmelerine Konulan Cezai Şart Hükümlerinin Geçerliliği Hakkındadır.   İşçi ve işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen iş sözleşmelerine, sözleşme özgürlüğü gereği, zaman zaman cezai şart hükümlerinin de eklendiği görülmektedir. Ancak, bu cezai şartların geçerli olabilmesi bakımından belirli koşulların sağlanmış olması gerekmektedir. Bu koşulların sağlanmaması ise konunun sık sık yargıya taşınmasına sebep olmaktadır. […]

Hukuk Bülteni 2024/5

Değerli Müşterimiz,  Özü: Limited Şirketlerde Esas Sermaye Payının Devredilmesi Hakkındadır.  6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince, limited şirketlerde payını devreden ve devralan ortaklar, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan devir öncesine ait kamu alacağından sermaye payları oranında sorumlu tutulmaktadırlar. Buna göre, limited şirketlerde esas sermaye payının […]

Hukuk Bülteni 2024/4

Değerli Müşterimiz, Özü: Enflasyon Muhasebesinin Şirket Olağan Genel Kurulları Üzerindeki Etkisi Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) Geçici 33. Maddesi kapsamında 2024 yılı ve devamında enflasyon muhasebesi uygulamasına geçilecek, 2023 hesap dönemi bilançoları enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. Diğer taraftan, hesap dönemi takvim yılı olan şirketlerin olağan genel kurul toplantılarını yılın ilk 3 ayı […]

  • 1
  • 2