DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Ekrem KAYI

YMM / Şirket Ortağı
  • Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü’nden 1982 yılında mezun olmuştur.
  • Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi ünvanlarına sahiptir.
  • Ekrem Kayı; 1982-1994 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.
  • 1990-1991 yıllarında mesleki konularda araştırma ve incelemeler yapmak üzere İngiltere’de bulunmuştur.
  • 1994 Yılında YMM ve şirket ortağı olarak Denge İzmir Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ne katılmıştır.
  • Ekrem Kayı, vergi ve muhasebe uygulamaları konusunda gazete ve dergilerde birçok makale kaleme almış, mesleki konularda seminer, panel ve konferanslar düzenlemiştir.
  • İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı olup, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) üyesi olarak bazı teknik komite çalışmalarında yer almaktadır.
  • Vergi ve muhasebe uygulamaları konusunda birçok sektörde geniş bilgi ve deneyime sahiptir.