DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

2022 Özet Bültenler

2022-75__2023 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları Belirlenmiştir. -GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamındaki Bazı Gelirler İçin Belirlenen İndirimli Stopaj Oranlarınon Uygulunma Süresi Uzatılmıştır.  -Adat İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranı 2022-74__Motorlu Araç Ticareti ile iştigal Eden Mükelleflere Teminat Zorunluluğu Getirilmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır. 2022-73__Katma Değer Vergisi […]