DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

DENGE İZMİR BAĞIMSIZ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

(“Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”)

 1. GENEL TANIM

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder. Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla DENGE İZMİR BAĞIMSIZ DENETİM YMM A.Ş. (DENGE) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, DENGE tarafından iş başvurusu ve işe alım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilişkili olarak değişkenlik gösterebilecek faaliyetler kapsamında; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, Çalışan adayının kendisi tarafından verilmektedir, Kariyer.net vb. istihdam platformlarından elde edilmektedir. Şirket     tarafından     oluşturulmakta            veya edinilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda gösterilen kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) dahilinde; DENGE tarafından aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin neler olduğunu, nasıl toplandıklarını ve tarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verilerin neler olduğunu ve bu verilerin işlenme amaçlarının detaylarını aşağıdaki tablolardan inceleyebilirsiniz.

Kimlik

Kimlik Verisi

Kimlik Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Ad-Soyad

Anne-Baba Adı

Doğum tarihi

Doğum yeri

TC kimlik no v.b.

Cinsiyeti

Medeni hali

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Unvan

İmza

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Açık Rıza

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Özlük

Özlük Verisi

Özlük Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Özgeçmiş Bilgileri

Yabancı Dil Bilgisi

Askerlik Durum Bildirimi

İşe Giriş-İşten Ayrılış Tarihleri

Ücret Bilgisi

Görevi

Referans Bilgisi

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Hukuki İşlem

Hukuki İşlem Verisi

Hukuki İşlem Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Dava dosyasındaki bilgiler v.b.

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Verisi

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler

Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İş ve işyeri güvenliğinin sağlanması

iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetiminin yerine getirilmesi

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Görsel Kayıtlar

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi

Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Görsel Kayıtlar

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Hukuki Sebepler

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

İletişim

İletişim Verisi

İletişim Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

E-posta adresi

İletişim adresi

Telefon no v.b.

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Mesleki Deneyim

Mesleki Deneyim Verisi

Mesleki Deneyim Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Diploma bilgileri

Gidilen kurslar

Meslek içi eğitim bilgileri

Mezun Olduğu Okul ve Bölüm Bilgisi

Mezuniyet Bilgisi

Sertifikalar

Transkript bilgileri v.b.

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

Sağlık Bilgileri

Sağlık Bilgileri Verisi

Sağlık Bilgileri Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Engellilik durumuna ait bilgiler

Kişisel sağlık bilgileri

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Form – Belge

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

işe uygunluğun denetimi

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

Açık Rızanın Alınması

Fiziksel Mekân Güvenliği

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisi

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisine Ait Veriler

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

Kamera kayıtları v.b.

Bilgi Teknolojileri Veri Kayıt Sistemi

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Hukuki Sebepler

Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartları dahilinde, Veri Sorumlusu tarafından yukarıda sayılan amaçla sınırlı olarak aşağıda listelenen yurtiçi ve yurtdışı alıcı gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

VERİ KATEGORİLERİ

YURTİÇİ

YURTDIŞI

YURTİÇİ

YURTDIŞI

Kimlik

Özlük

Hukuki İşlem

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

İletişim

Mesleki Deneyim

Sağlık Bilgileri

Fiziksel Mekân Güvenliği

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

Yasal Yükümlülük

 

Hukuki Sebepler

YURTİÇİ

YURTDIŞI

Yasal Düzenleme

 

 

5. ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin saklandığı tüm ortamların, ilgili verinin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Teknik Tedbirler

Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır

Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır

Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır

Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır

Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır

Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır

Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır

Güvenlik duvarları kullanılmaktadır

Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır

Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır

Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir

Şifreleme yapılmaktadır

Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır

 

İdari Tedbirler

Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur

Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır

Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur

Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır

Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır

İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir

Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir

Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır

Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır

Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır

Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır

Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik protokol ve prosedürler belirlenmiş ve uygulanmaktadır

Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır

 

6. VERİ İMHA SÜRELERİ

Veri Sorumlusu, Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmhası Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Çalışan adaylarının kişisel verileri işleme amacının sona ermesinden itibaren 1 yıl içerisinde imha edilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerle tarafımıza iletmeniz durumunda, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Haklarınızı kullanmak için, [email protected] mail adresine veyahut [email protected] kep adresine, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak başvurunuzu doğrudan iletebilir veya talep üzerine alabileceğiniz, ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu ya da haklarınızı kullanmak için düzenlediğiniz orjinal imzalı dilekçenizi;

 • 1456 Sokak Punta İş Merkezi No:10/1 Kat:13 Alsancak/İZMİR adresi (Veri Sorumlusu adresi) sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilirsiniz.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Denge İzmir Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.