DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Bağımsız Denetim Hizmetleri

Hizmetlerimiz
E-Katalog
  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) ve Kamu Gözetim Kurulu tarafından yayımlanan Genel Kabul Görmüş Muhasebe ilkelerine ve değişik Sektörler İçin İlgili Piyasa Düzenleyicileri tarafından yayımlanan muhasebe ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların ilgili denetim standartları uyarınca bağımsız denetim hizmetlerinin yerine getirilmesi.
  • Uluslararası Denetim Standartlarına göre yapılan özel amaçlı Mali İncelemelerle ilgili Hizmetler.
  • Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporlar.
  • SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri.
  • İç kontrol sistem incelemeleri   
  • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri
  • Vergi mevzuatı uyarınca düzenlenen mali tabloların Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik teknik destek hizmetleri.