DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Transfer Fiyatlandırması Hizmetleri

Hizmetlerimiz
E-Katalog

Transfer fiyatlandırması mevzuatı uyarınca firmaların belgelendirme yükümlülükleri;

Öncelikle Kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan transfer fiyatlandırması formunu doldurmak suretiyle ilişkili işlem ve kişilerin işlem türü, işlem tutarı ve yöntem itibariyle beyan edilmesi,

Ardından ilişkili kişilerle gerçekleştirilen işlemlerin Kurumlar Vergisi Beyannamesi dönemine kadar raporlanması ve istenmesi halinde İdare veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesidir.

Transfer fiyatlandırması kapsamında işlemleri bulunan şirketlerin, Kurumlar Vergisi beyannamesi ekinde verilen transfer fiyatlandırması formunda yer alan ilişkili kişiler, işlemler ve uygulanan yöntem bilgilerinin, yıllık olarak hazırlanan raporda yapılan açıklamalarla uyumu gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi ekinde verilen TF formunda belirtilen ilişkili kişiler, işlemler ve yöntemlerinin işleme konu taraflarca da ibraz edilecek belgelerde de uyumlu olması beklenmektedir.

İdareye veya vergi incelemesine yetkili kişilere ibraz edilecek raporun önceden hazırlanması, seçilmiş yöntemlerin firmanın sektörüne veya emsaline uygunluğu, tutarlılığı analizler sonucunda profesyonel bakış açımızla değerlendirilmektedir.