DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Revizyon-Mali Danışmanlık Hizmetleri

Hizmetlerimiz
E-Katalog

Şirketin yasal defterlerinin ve muhasebe kayıt düzeninin, mali mevzuat yönüyle kontrol edilmesi ve düzenli denetimlerle ortaya çıkan eksiklik, hata veya yanılgıların giderilmesi yönünde çalışmaların tamamlanması, görüş ve önerilerimizin muhasebe yöneticisi ve talep edilmesi durumunda şirket yöneticilerine raporlanmasını kapsamaktadır.

  • Revizyon-Mali Danışmanlık hizmet içeriğinde önceliğimiz, muhasebe birimlerinin hem teknik ve donanımsal yeterliliklerin, şirkete katma değerinin tartılması yönündedir.
  • Muhasebe departmanından alınacak ilk mizan ile birlikte, şirketin sektörel durumu ile doğru orantılı hesap planını kullanma yönünde kontrolümüzün ve teknik desteğimizin sağlanması,
  • Muhasebe kayıt sisteminin yetersiz olduğu durumlarda, sistem reorganizasyonu yönünde muhasebe birimine gerekli teknik desteğin sağlanması,
  • Şirketin yasal olarak vermek zorunda olduğu tüm beyanname ve bildirgelerinin (Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SGK bildirgelerinin) alınmış tahakkuklarının muhasebe kayıtları ile tutarlılığı, aritmetik doğruluğu, bildirim süresinde ödenip ödenmediği,
  • Şirketin ücret bordrolarının örnekleme yöntemi ile test edilmesi, değişen vergi oranları ile uyumu, tahakkukların muhasebe kayıtları ile uyumu ve yasal düzenlemelere uygun olarak ödenip ödenmediği,
  • Şirketin tüm alış ve satış faturalarının sondaj usulü ile VUK çerçevesinde uygunluğunun kontrolü, aritmetik doğruluğu, muhasebe kayıt yönteminin uygunluğu ve doğruluğunun kontrolü,
  • Şirketin aylık mizan verileri esas alınarak, ilgili ayda gerçekleşen gider ve gelirlerin hesap incelemelerinin önemlilik kriterine dayalı belge içerik ve uygunluk kontrolü,
  • Şirketin aylık mizanı üzerinde faaliyet sonucu gerçekleşen işlemlerin aktif ve pasif hesaplara yansımasının sondaj yönetimiyle, hesap kalemlerinin mizan bakiyelerinden hareketle doğruluğunun tespiti,
  • Her üç aylık dönemde geçici vergi beyannamelerine yönelik çıkarılan mali tabloların kontrolünün sağlanması,
  • Kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar düzenli aralıklarla yapılan denetim ziyaretlerimizde dönem sonu işlemlerine ilişkin ortaya çıkabilecek eksiklik ve aksaklıkların mali mevzuata uygun şekilde çözümüne yönelik teknik danışmanlık desteğinin sürdürülmesi ile sona ermektedir.