DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Mali Tablo Analizleri Hizmeti

Hizmetlerimiz
E-Katalog

Şirket yöneticilerinin veya ortaklarının talebi doğrultusunda, şirketin mali tablolarının karşılaştırmalı analizlerinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsamaktadır.

Hizmet içeriği;

  • Şirketin talep edilen dönemlerine ilişkin Kurumlar Vergisi beyannamelerine esas Bilanço ve Gelir tablolarının öncelikli yatay ve dikey analizlerinin yapılması,
  • Gider kalemlerinde ortaya çıkan önemli artışların talep edilmesi durumunda detaylı hesap incelemesi,
  • Karşılaştırmalı olarak hazırlanan mali tabloların şirketin bağlı bulunduğu sektör ortalaması da dikkate alınarak, şirket mali tablolarında yansıttığı durumun önemli görülen rasyolarla açıklanması,
  • Mali tablo analizi sonuçlarının muhasebe veya mali işler yöneticileri ve şirket yetkilileri ile değerlendirme toplantıları.