DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Vergi Mevzuatı

Pratik Bilgiler

Uygulandığı Dönem

Aylık Oran

14.11.2023 tarihinden itibaren3,5%

21.07.2022 — 13.11.2023

2,5%

30.12.2019 — 20.07.2022

1,6%

02.10.2019 — 29.12.2019

2%

01.07.2019 — 01.10.2019

2,5%

05.09.2018 — 30.06.2019

2%

 

Yıllar

Aktif Toplamı

Net Satışlar Toplamı

2023133.179.000 TL295.963.000 TL

2022

84.051.300 TL

186.779.000 TL

2021

37.703.000 TL

83.783.700 TL

2020

27.682.100 TL

61.515.200 TL

2019

25.370.800 TL

56.379.100 TL

Yıllar

Yıllık Alışların Tutarı (TL)

Yıllık Satışların Tutarı (TL)

Gayrisafi İş Hasılatı (TL)

İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Hasılatının Toplamı (TL)


2024

1.400.000

2.000.000

690.000

1.400.000

2023

890.000

1.270.000

440.000

890.000

2022

400.000

570.000

200.000

400.000

2021

300.000

420.000

150.000

300.000

2020

280.000

390.000

140.000

280.000

Beyanname İmzalatma Zorunluluğu

2023 Yılı Aktif Toplamı

63.786.000 TL

Net Satışlar Toplamı

127.540.000 TL

Yıllar

Tutar

2024
6.900,00 TL

2023

4.400,00 TL

2022

2.000,00 TL

2021

1.500,00 TL

Yıllar

Tutar

20246.900,000 TL

2023

4.400,00 TL

2022

2.000,00 TL

2021

1.500,00 TL

Mükellef Grupları

Birinci Derece Usulsüzlükler (TL)

İkinci Derece Usulsüzlükler (TL)

Sermaye Şirketleri

1.100

580

Birinci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı

660

330

İkinci Sınıf Tüccarlar

330

150

Yukardakiler Dışında Kalıp Beyanname İle Gelir Vergisine Tabi Olanlar

150

87

Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler

87

40

Gelir Vergisinden Muaf Esnaf

40

23

Özel Usulsüzlük Fiilleri

Uygulanacak Oran (%)-Tutar (TL)

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması (Her bir belge nevi için) 2.200.-TL’den az, bir takvim yılı içinde toplam olarak da 1.100.000.-TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın

%10’u

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere Perakende Satış Fişi, Ödeme Kaydedici Fiş, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi, Taşıma İrsaliyesi, Yolcu Listesi, Günlük Müşteri Listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’ nca düzenlenme mecburiyeti getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi veya düzenlenen bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde; her bir belge için (Ceza miktarı her belge için her tespitte 170.000 TL, yıl içinde de 1.700.000 TL’yi aşmamak kaydıyla)

3.400

Serbest Meslek Kazanç Defterini Bulundurmayan, Günü Gününe Kayıt Yapmayan ve Yetkililere İbraz Etmeyenlere

1.700

Vergi Levhasını bulundurmayan ve asmayanlara

1.700

Tekdüzen Hesap Planı ve Mali Tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara

40.000

Kullanılma Zorunluluğu Getirilen İşlemlerde Vergi Numarasını Kullanmaksızın İşlem Yapanlara (Her Bir İşlem İçin)

2.000

Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa İşletmecilerine (Ceza miktarı bir takvim yılı içinde 1.300.000 TL’yi aşamaz.)

6.600

4358 Sayılı Kanun uyarınca işletmeler Vergi Kimlik No’su zorunluluğu getirilen kurum ve kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri yerine getirmeyenlere

8.700

VUK’nun 127/d bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan araç sahibi adına

6.600

Damga Vergisinde, her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası en az

(Maktu vergilerde %50, nisbi vergilerde %10)

14,00

Bilgi Vermekten Çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

  1. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

11.800

  1. İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

5.800

  1. Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

3.000

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 5.500.000 TL’yi geçemez.

 

Yıllar

Tutar

202433.000,00 TL

2023

21.000,00 TL

2022

9.500,00 TL

2021

7.000,00 TL

Yıllar

KDV Hariç Tutar

2024170,00 TL

2023

110,00 TL

2022

51,00 TL

2021

25,00 TL

I. Yurtiçi Harcırahlar (01.01.2024-30.06.2024)

Gündelik Tutarı (TL)

480,00

Ülkeler

Seyahatin ilk 10 günü için gün başına (%50 zamlı)

Seyahatin 11 inci ve daha sonraki günleri için gün başına

A.B.D. (ABD Doları)

273,00

182,00

Almanya (Euro)

246,00

164,00

Avustralya (AvustralyaDol.)

424,50

283,00

Avusturya (Euro)

249,00

166,00

Belçika (Euro)

241,50

161,00

Danimarka(Dan. Kronu)

1.857,00

1.238,00

Finlandiya (Euro)

222,00

148,00

Fransa (Euro)

240,00

160,00

Hollanda (Euro)

234,00

156,00

  1. (Sterlin)

172,50

115,00

İrlanda (Euro)

232,50

155,00

İspanya(Euro)

237,00

158,00

İsveç (İsveç Kronu)

2.038,50

1.359,00

İsviçre (İsviçre Frangı)

424,50

283,00

İtalya (Euro)

228,00

152,00

Japonya (Yen)

47.107,50

31.405,00

Kanada (Kanada Doları)

366,00

244,00

Kuveyt (Kuveyt Dinarı)

75,00

50,00

Kosova (Euro)

184,50

123,00

Lüksemburg (Euro)

241,50

161,00

Norveç (Norveç Kronu)

1.789,50

1.193,00

Portekiz (Euro)

232,50

155,00

Suudi Arabistan (S.A.Riyali)

925,50

617,00

Yunanistan (Euro)

237,00

158,00

Diğer AB Ülkeleri (Euro)

190,50

127,00

Diğer Ülkeler (ABD Doları)

235,50

157,00

Özellikli Durumlar:

  1. Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas alınır.
  2. Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuru esas alınır.
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak yolculuklarda verilecek gündelik tutarları Harcırah Kanunu’nun 34’üncü maddesine istinaden Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenmekte olup, 2023 yılı için 557,00 TL’dir.
  4. Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
  5. Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru esas alınır.
  6. Yurt dışındaki seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yatacak yer temini için fatura karşılığı ödenen tutarın, artırımlı olarak hesaplanan gündelik tutarının % 40’ını aşması halinde, aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenebilir. Ancak ilave olarak ödenecek tutar, yukarıdaki açıklamalar kapsamında ekli tablodaki tutarlara göre hesaplanan gündeliklerin % 100’ünden fazla olamaz.

Kira Gelirleri Yönünden-Büyükşehirlerde

Tutar

202455.000,00 TL

2023

35.000,00 TL

2022

16.000,00 TL

2021

12.000,00 TL

2020

11.000,00 TL

2019

9.000,00 TL

 

Kira Gelirleri Yönünden-Diğer Yörelerde

Tutar

202434.000,00 TL

2023

22.000,00 TL

2022

10.000,00 TL

2021

7.600,00 TL

2020

7.000,00 TL

2019

6.000,00 TL

Yıllar

İstisna Tutarları

202487.000 TL

2023

55.000 TL

2022

25.000 TL

2021

19.000 TL

2020

18.000 TL

2019

14.800 TL

Yıllar

İstisna Tutarları

2024200.000 TL

2023

129.000 TL

2022

58.000 TL

2021

43.000 TL

2020

40.000 TL

2019

33.000 TL

Yıllar

İstisna Tutarları

2024230.000 TL

2023

150.000 TL

2022

70.000 TL

2021

53.000 TL

2020

49.000 TL

2019

40.000 TL

İstisna Türü

2021 Yılı

2022 Yılı

2023 Yılı

2024 Yılı

İhracat İstisnası, İhraç Kayıtlı Teslim ve Diğer Tam İstisna Kapsamındaki Teslimler (11/1-a, 11/1-c, 13/a, 13/d, 14, 15/b, 9)

930.000

1.266.000

1.300.000

1.300.000

İndirimli Oran (29/2)

1.860.000

2.533.000

2.600.000

2.600.000

11/1-b (Tam Tasdik Sözleşmesi Olup Olmadığına Bakılmaksızın)

244.000

332.000

350.000

350.000

Yıllar

İstisna Tutarları

202413.000,00 TL

2023

8.400,00 TL

2022

3.800,00 TL

2021

2.800,00 TL

2020

2.600,00 TL

2019

2.200,00 TL

Ödemenin Türü

Oran

Telif Ödemelerinde (GVK md.18 için) (94/2-a)

17%

Diğer (Serbest Meslek Ödemelerinde)(94/2-b)

20%

Kira Ödemelerinde (Vakıflar ve Kooperatifler dahil)(94/5-b,c)

20%

1.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile TOKİ, KOİ, Öİ tarafından çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden

0%

TL Mevduat Faizlerinden (Geç.67/4’e göre);

 

a)Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

5%

b)1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

3%

c)1 yıldan daha uzun vadeli hesaplarda

0%

d)Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0%

e)Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında

0%

f)Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında

0%

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarından

 


Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda

5%


1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda

3%


1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0%

Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında

0%

Altın cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında

0%

Repo Kazançlarından (Geç.67/4’e göre)

15%

Zirai Mahsul ve Hizmet Alımlarında (Md.94/11)

 

a) Hayvanlar ve Mahsullerinden, (Borsaya Tescilli Olan)

1%

b) Dışında Kalanlar için

2%

Diğer Zirai Mahsul Alımlarında

 

a) Borsaya Tescil Ettirilenler İçin

2%

b) Dışında Kalanlar İçin

4%

Zirai Faaliyet Kapsamında İfa Edilen Hizmetlerden

 

a) Orman İdaresine veya Orman İdaresine Taahhütte Bulunan Kurumlara Yapılan Orman Ağaçlandırması, Bakımı, Ürünlerin Toplanması, Taşınması ve benzeri Hizmet Ödemelerinde

2%

b) Diğerlerinde

4%

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı

110.000 TL’ye kadar

15%

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

20%

8700.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası

27%

3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası

35%

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası

40%

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı

110.000 TL’ye kadar

15%

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

20%

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası

27%

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası

35%

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası

40%

Yıl

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

Gelir Vergisi Mükellefleri

2024

%20

%15

Yıllar

Oran

2024% 58,46

2023

% 122,93

2022

%36,20

2021

%9,11

2020

% 22,58

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 2009/14594 S.BKK. Uyarınca Tam Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

 

İlgili Madde

Açıklama

Oran

 

KVK 15/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş; ödemeleri

5%

 

KVK15/l-b KVK -Geç.1/4

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri

20%

 

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler (Eurobondlardan elde edilen hariç)

0%

 

GVK Geç. 67/4

Mevduat faizleri – Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

18%, 20%

 

Mevduat faizleri – Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

0%,

3%,

5%

 
 

Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%0

 
 

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında

%0

 
 

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında

%0

 

GVK Geç. 67/4

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları- Katılım Bankalarınca Döviz Katılma Hesaplarına Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

18%

20%

 

Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Payları -Katılım Bankaları Tarafından Katılma Hesabı Karşılığında Ödenen Kar Paylarından (Vadelerine Göre)

0%,

3%,

5%

 

GVK Geç. 67/4

Kar Ve Zarar Ortaklığı Belgesi Karşılığı Ödenen Kar Payları

15%

 

GVK Geç. 67/4

Menkul kıymetlerin geri-alım (ters repo) veya satım (repo) taahhüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında sağlanan menfaatler (Repo Gelirleri) (menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıktan tarafından elde edilenler hariç)

15%

 

GVK Geç.67/8

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları (borsa yatırım fonları ile konut finansman fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları

0%

 

KVK 15/2

Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kar payları üzerinden,

10%

 
 

GVKGeç.61 ve Geç. 69

24.04.2003 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak alınmış olan yatırım teşvik belgeleri kapsamında yapılan harcamalar dolayısıyla hak kazanılan yatırım indiriminden yararlanılan (KV beyannamesi üzerinde indirilen) kısım

19,80%

 

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)

0%

 

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

10%

 

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil ve Hazine bonolarının (eurobondlar hariç) Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

0%

 

GVT Geç.67/1

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler – Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden

0%

 

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler – Diğerlerinden

10%

 

GVK Geç 67 1,2,3,4

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymet yatırım fonları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarının GVK’nun Geçici 67’inci maddesinin 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkralarında belirtilen gelirleri üzerinden,

  

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 ve Geçici 1/4 ile GVK’nun Geçici 67’inci Maddeleri ve 2009/14593 s.BKK. Uyarınca Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Ödemeler İçin Geçerli Kesinti Oranları

İlgili Madde

Açıklama

Oran

KVK 30/1-a

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri

5%

KVK 30/1-b

Petrol arama faaliyetleri için yapılan serbest meslek kazancı ödemeleri

5%

KVK 30/1-b

Diğer serbest meslek kazancı ödemeleri

20%

(Ücret ödemeleri dahil)

KVK 30/1-c

Finansal kira ödemeleri

1%

KVK 30/1-c

Diğer gayrimenkul sermaye iratları

20%

GVK Geç. 67/1,2

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nevi

0%

tahvil ve Hazine bonolarının faizleri ile Toplu

Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler

GVK Geç. 67/4

Mevduat faizleri – Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

18%, 20%

Mevduat faizleri – Mevduat Hesaplarına Yürütülen Faizlerden (Vadelerine Göre)

5%

3%

0%

 

Enflasyon oranına bağlı olarak değişen faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0%

Geç. 67/4

Kar ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kar payları

15%

KVK 30/1-ç

Her nevi alacak faizleri ;

 

Yabancı Devletler, Uluslararası Kurumlar veya Yabancı Banka ve Kurumlardan Alınan Her Türlü Krediler için Ödenecek Faizler

0%

Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizlerden

1%

Katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları üzerinden

5%

KVK 30/1-ç

GVK’nun 75/10’uncu maddesinde yazılı menkul

10%

sermaye iratları (Her çeşit senetlerin ıskonto edilmesi karşılığından alınan iskonto bedelleri-yurtdışında factoring kuruluşlarına ödenen faizler)

KVK 30/2

Ticari veya zirai kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden

20%

KVK 30/3

Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan kar paylarından

15%

KVK 30/5

Türkiye’de işyeri ve daimi temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden

0%

KVK 30/6

Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden

10%

GVK Geç. 67/1

Halka açık şirketlerin 1.1.2006 tarihinden sonra iktisap edilen ve 1 yıldan kısa bir süre ile elde tutulan hisse senetlerinin Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar aracılığıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar (Gayrimenkul ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinin satışı dahil)

0%

GVK Geç. 67/1

Menkul kıymet yatırım fonu katılma belgelerinin kar payları (yani bunların ilgili fona iadesinden sağlanan gelirler)

0%

GVK Geç. 67/1

1.1.2006 tarihinden sonra ihraç edilen her nev’i tahvil (Devlet-özel sektör) ve Hazine bonolarının Türkiye’de faaliyette bulunan banka veya aracı kurumlar kanalıyla elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

0%

GVK Geç. 67/1

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler – Hisse Senetlerine Veya Hisse Senedi Endekslerine Dayalı İşlemlerden

0%

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen gelirler – Diğerlerinden

10%

KVK 30/7

Kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkanı sağlayıp sağlamadığı hususunun göz önünde bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulunca Han edilen ülkelerde yerleşik olan veya faaliyette bulunan kurumlara (tam mükellef kurumların bu nitelikteki ülkelerde bulunan iş yerleri dahil) nakden veya hesabın yapılan veya tahakkuk ettirilen her türlü ödemeler üzerinden, bu ödemelerin verginin konusuna girip girmediğine veya ödeme yapılan kurumun mükellef olup olmadığına bakılmaksızın

 

Muhteviyatı

Oran / Tutar

Ücretlerde

(Binde 7,59)

Kira Sözleşmelerinde

(Binde 1,89)

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

467,20

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

624,10

Muhtasar ve KDV Beyannameleri

308,30

Diğer Beyannameler (Damga Vergisi Beyannamesi hariç)

308,30

Gelir tabloları

171,90

İşletme Hesabı Öz/etleri

171,90

Bilançolar

360,10

SGK’ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

228,80

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Muhtasar Beyannamelerin Birleştirilerek Verilmesiyle Oluşturulan Beyannameler

365,50

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

624,10

Matrah

Veraset Yoluyla İntikallerde Vergi Oranı (%)

İvazsız İntikallerde Vergi Oranı (%)

İlk 1.700.000 TL için

1

10

Sonra gelen 4.000.000 TL için

3

15

Sonra gelen 8.700.000 TL için

5

20

Sonra gelen 17.000.000 TL için

7

25

Matrahın 31.400.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

Veraset Ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları (V.İ.V.K. Mad:4-b,d,e)

Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

1.609.552 TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde

3.221.082 TL

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

37.059 TL

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

37.059 TL

(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

 

Konut

İşyeri

Arsa

Arazi

Normal Yöreler

Binde 1

Binde 2

Binde 3

Binde 1

Büyükşehir Sınırları ve Mücavir Alanlar İçi

Binde 2

Binde 4

Binde 6

Binde 2