DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Diğer Tasdik Hizmetleri

Hizmetlerimiz
E-Katalog
 • Şirket Devir, Birleşme ve Bölünme işlemlerine ilişkin tasdik hizmetleri,
 • Sermaye Artırımlarında sermayenin ödendiğinin tespiti,
 • Sermayeye ilave edilebilecek işletme içi fonların tespiti,
 • Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilavesi,
 • Ar-Ge harcamalarına yönelik TÜBİTAK destekli Proje harcamaları değerlendirmesi,
 • Enflasyon düzeltmesi sonrasında ortaya çıkan öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi,
 • Kurumlar Vergisi’nden istisna edilmiş kazançlara ilişkin tasdik,
 • Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdiki,
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu
 • Serbest Bölgelerde kurulu şirketler için üretim faaliyet tasdik raporları,
 • Kalkınma Ajansları aracılığı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü sosyal amaçlı projelerin harcama onayı tasdikleri
 • 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan diğer hizmetler