DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

Uzunca bir süredir beklenen ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ nihayet 30.12.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enflasyon Düzeltmesi Uygulama Programı’nın Sunulması

Uzunca bir süredir beklenen ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ nihayet 30.12.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

31.12.2023 tarihli bilançolar ile, enflasyon düzeltmesinin şartlarının devam ediyor olması halinde, 2024 ve izleyen yılların bilançolarının nasıl düzeltmeye tabi tutulacağı konusundaki açıklamalara söz konusu tebliğde yer verilmiştir.

Yaklaşık 20 yıl aradan sonra tekrar gündeme gelen enflasyon düzeltmesi uygulaması, pek çok tereddütlü konu ve değerlendirmeleri de bünyesinde taşımaktadır. 31.12.2023 tarihli bilançolar ile, özel hesap dönemine tabi olanlar yönünden de 2024 yılı içinde kapanan hesap dönemine ilişkin bilançolar düzeltmeye tabi tutulacaktır. 2024 yılı içinde hesap dönemi kapanan özel hesap dönemine tabi olan firmalar da, tıpkı 31.12.2023 hesap dönemine tabi firmalar gibi aynı hükümlere tabi olacaklar. Muhtemeldir ki, önümüzdeki zaman sürecinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygulamayı yönlendiren ikincil mevzuat düzenlemeleri de yakından takip edilmek durumundadır.

Enflasyon düzeltmesine dair mevzuatın yakından takip edilerek yorumlanmasının yanında, enflasyon muhasebesinin doğru bir şekilde yapılarak zamanında kayıt altına alınması esastır. Manuel yöntemlerle ve/veya mevzuat ile ilgili danışmanlık desteği almadan işlem yapılmasının hataya çok açık olduğunu belirtmek gerekir.

31.12.2023 bilançolarının düzeltilmesinin, 2023 vergi beyanlarına hiçbir etkisi yoktur. Ancak düzeltilmiş 2023 bilançosu 2024 yılının açılış bilançosu olacaktır. 1.1.2024 tarihinden itibaren yapılacak enflasyon düzeltmesi, ilk geçici vergi döneminden itibaren cari dönemin vergiye tabi matrahını çok yakından etkileyecektir. Bu nedenle, 31.12.2023 bilançoları tam ve eksiksiz olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutularak kaliteli bir kapanış yapılmalıdır. Parasal olmayan aktif ve pasif hesapların doğru bir yöntemle düzeltilmesinin, gelecek dönem işlemlerinin sıhhatini de yakından ilgilendirdiği hususunu göz ardı etmemek gerekir.

Muhasebe ve Mali İşler Ekiplerinin hali hazırda mevcut iş yüklerinin üzerine enflasyon düzeltmesinin getireceği ilave iş yükünün en makul seviyeye indirilmesi, en az zahmet ile sağlıklı şekilde yapılması, söz konusu düzenleme uyarınca şirketlerin finansal tablolarının sıhhati ve ileriye dönük etkileri de göz önüne alındığında, zamanı iyi değerlendirmek kritik önem arz etmektedir.

Denge YMM A.Ş. olarak, bir yazılım uzmanına özel olarak hazırlattığımız “ENFLASYON DÜZELTMESİ UYGULAMA PROGRAMI” ile, konuya hakim denetçilerimizin de katkısıyla bu düzenleme sizler için bir kabus olmaktan çıkarılmaktadır.

Hazırlanan program ile uygulamadaki zorlukların en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

Programı edinen firmaların muhasebe ve raporlama servisleri ile yakın irtibat ve danışmanlık desteği sağlanmak suretiyle, enflasyon düzeltmesi eksiksiz tamamlanarak kayıt altına alınması gerçekleştirilecektir.

Söz konusu enflasyon düzeltmesi uygulama programını edinmek isteyenler, şirketimizin aşağıda belirtilen e posta adresleri aracılığıyla taleplerini iletebilirler.

İrtibat İletişim bilgileri;
E posta: [email protected]
E Posta: [email protected]