DENGE kurumsal yapısını oluşturan zinde ve iyi yetişmiş çalışanlarıyla, hızla akan bilgi deryasından sizler için özümsediği fonksiyonel bilgileri engin deneyimiyle yoğurarak hizmetinize sunmaktadır.

Galeri

İletişim

0232 421 26 00

1456 Sok. No:10/1 K:13 Punta İş Merkezi Alsancak / İZMİR

SGK Prim Oranları:

4/a Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

İşçi Payı (%)

İşveren Payı(%)

İş Kazası, Meslek Hast., Sigorta Primi 

2

Genel Sağlık Sigortası Primi    

5

7,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi

9

11

Not :

  1. 01.09.2013 tarihinden geçerli olmak üzere bütün işyerleri için tehlike sınıfı derecesi dikkate alınmaksızın Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranı % 2 olarak uygulanacaktır.
  2. 1.10.2008 itibariyle işverenin aylık prim ve hizmet belgelerinin kuruma zamanında vermesi ve herhangi bir prim borcu bulunmaması halinde çalıştırdığı sigortalıların malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesine isabet eden tutarın 5 puanlık kısmı hazinece karşılanır. (5510 sk. md.81/ı) (Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca müştereken belirlenen ve SGK’nın 19.07.2021 tarihli, 2021-26 sayılı Genelgesi ile açıklanan usul ve esaslara göre, Eylül/2021 ayı aylık prim ve hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere 5 puanlık prim indiriminden yararlanabilmek için SGK’ya yasal ödeme süresi geçmiş borç sorgusu işyeri bazında değil işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerleri esas alınarak yapılacaktır.)

 

4/b Kapsamında Sigortalıların Prim Oranları

(%)

İş Kazası, Meslek Hast. Sigorta Primi

2

Genel Sağlık Sigortası Primi

12,5

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Primi

20

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi (5510 sk. geç.md.14/a-b)

a)  İşverene tabi çalışan emeklilerden (işveren payında 2 oranına ilaveten) 

İşçi Payı (%)

İşveren Payı(%)

7,5

22,5

b)  Kendi hesabına bağımsız çalışan emeklilerin maaşlarından 1 Ekim -31 Aralık 2008 arası %12. 2009 da %13. 2010 da %14, 2011 ve sonrası %15 kesinti yapılmaktaydı. 10.2.2016 R.G tarihli 6663 Sayılı Kanun ile bu madde yürürlükten kaldırılmıştır.

 

İşsizlik Sigortasi Primi Oranları

İşçi Payı %1

İşveren Payı %2

Devlet Katkı Payı %1

 

  1. 50 ve daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde zorunlu istihdam oranları:

 

Özel Sektör

Kamu Sektörü

Özürlü Oranı

%3

%4

Eski Hükümlü Oranı

%2

İşyeri Hekimi

En az 1 kişi

İş Güvenliği Uzmanı

En az 1 kişi